Bolsward

Bolsward

Wereldwijd steken we op zondag 10 december om 19.00 uur kaarsen aan voor de overleden kinderen die we in ons hart meedragen. De wereld wordt zo even wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben.

Ook in Bolsward verbinden wij ons met dit lint van licht. Met poëzie, muziek, stilte en teksten staan we stil bij alle kinderen die niet meer bij ons zijn.

Broertjes, zusjes, (groot)ouders en andere familieleden, ieder  die zich verbonden voelt,  is van harte welkom. Er zijn mensen voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden is. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen. Ook voor kinderen die hun broertje of zusje willen herdenken, zijn er lichtjes om te laten schijnen.

Op zondag 10 december bent u van harte welkom vanaf 18.15 in de Broerekerk Bolsward.

Voor meer informatie www.wereldichtjesdagbolsward.nl of www.facebook.com/wereldlichtjesdagBolsward/