Harkema

Harkema

Lichtjesdag 2017
Op zondag 10 december is het Wereldlichtjesdag. Hier staan we jaarlijks
bij stil, om dan samen te denken aan iedereen die ons is ontvallen. Vanuit
het uitvaartcentrum lopen we in een stoet naar de begraafplaats. Deze is
dan sfeervol verlicht. U ontvangt van ons een kaars die u bij het graf van
uw dierbare kunt neerzetten. Voor de gemaakte onkosten vragen we deze
avond een vrijwillige bijdrage. Wilt u deelnemen? Zorg dan dat u om 18.15
uur aanwezig bent in ons uitvaartcentrum.