Harlingen

Harlingen

Al ruim twintig jaar wordt op de tweede zondag in december Wereldlichtjesdag georganiseerd. Over de hele wereld staat men stil bij alle kinderen waar men afscheid van moest nemen.
Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken voor een overleden kind. Zo ontstaat een ketting van licht.

Deze bijeenkomst vindt voor de tweede keer plaats in Harlingen, dit jaar in de Midlumerlaankerk. Voor iedereen die een kind wil gedenken. Niet alleen ouders, maar ook broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en iedereen die zich betrokken voelt bij het verlies van een kind zijn allemaal welkom.  Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor wie dat al lang geleden was. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.

Datum 9 december 2018. In de Midlumerlaankerk in Harlingen.
Midlumerlaan 24
Ontvangst 18.30 uur, aanvang bijeenkomst 18.45 uur. De toegang is gratis.

We eren en herinneren de kinderen die niet meer bij ons zijn door een kaarsje te branden, te luisteren naar muziek, troostende woorden en een gedicht.
Na afloop, rond 19.30 uur, is er gelegenheid om met elkaar samen te zijn en na te praten.
Iedereen is welkom, ook jonge kinderen, maar in verband met de voorbereiding ontvangen wij graag een mail. Daarin kunt u vermelden met hoeveel mensen u komt, en of u wilt dat we de naam noemen van het kind dat u wilt herdenken. Het adres is: info@fermate.nu
Deze bijeenkomst is een initiatief van Casper van Veen Uitvaartverzorging en Karien Hermanns (Fermate) en wordt mede ondersteunt door Grafisch Centrum Harlingen en Bloom & Style Anja
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@fermate.nu of kijk op de facebookpagina   https://www.facebook.com/wereldlichtjesdagharlingen