Leiden

Leiden

Op zondag 10 december viert Leiden Wereldlichtjesdag, om 18:30 uur in de Burgerzaal van Het Stadhuis (ingang Breestraat). Er wordt die avond een lint van licht om de wereld gelegd. Om precies 19.00 uur plaatselijke tijd worden over de hele wereld kaarsen ontstoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Dit initiatief is in 1996 ontstaan om bijzondere aandacht te geven aan deze bijzondere vorm van verlies, dat van je kind. Daarbij wordt gedacht aan jonge kinderen, voor, tijdens of kort na de geboorte overleden, of de jaren daarna, of als kind, als puber, als jong-volwassene. De leeftijd van het kind is niet bepalend; alles is gericht op de rouw van ouders die hun kind hebben verloren. Het doet er al evenmin toe hoe lang dit geleden is, want je draagt dit verlies levenslang mee.                                Er is bewust gekozen voor een zondag ná de algemene herdenkingen van overledenen in november, met het lichtfeest van december in het vooruitzicht.

Vorig jaar deed Leiden voor het eerst mee met een bijeenkomst in de Hooglandse Kerk. Deze opzet wordt opnieuw gevolgd, maar nu in het Stadhuis. Daarmee wil het Stadsbestuur duidelijk maken dat het naast de rouwende ouders wil staan in hun verdriet. Deze bijzondere (trouw-) zaal is nu ook de plek voor rouw. De organisatie is in handen van het Platform voor Compassie in Leiden en het jongeren hospice Xenia. Namens B&W leidt wethouder Roos van Gelderen de avond in.

Het programma zal ongeveer een half uur duren. Vooraf kunnen de belangstellenden de naam van hun overleden kind kenbaar maken en een hiervoor speciaal gemaakt gedachtenislicht ontvangen. Bij binnenkomst klinkt gitaarmuziek van jazz-zanger Paul van Kessel. Ritueelbegeleider Leta Janssen begeleidt het gebeuren. Daarin klinken gedichten van Bette Westera uit haar bekroonde bundel ‘doodgewoon’ en mezzo-sopraan Emma Brown brengt enkele liederen ten gehore. Het kernmoment is het ontsteken van de gedachteniskaarsen waarbij de namen van de overledenen worden genoemd door Leta Janssen onder gitaarbegeleiding. Na dit plechtige herdenken volgt een woord van troost door Else-Marie van den Eerenbeemt, deskundige in rouwverwerking. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Aanmelding vooraf is niet nodig, wel prettig voor de organisatie (wereldlichtjesdagleiden@gmail.com)