Leidsche Rijn

Leidsche Rijn

Als je je kind verliest, verlies je de toekomst.

Dit jaar is er weer een wereldlichtjesdag in het Maximapark in Leidsche Rijn l Utrecht.
We herdenken de kinderen die we zo ontzettend missen.

Ons programma op zondag 9 december:

v.a. 18.00 uur inloop en aansteken van kaarsje voor jouw kind
18.40 uur bijeenkomst met spreker en muziek
19.00 uur aansteken van de grote kaars en het noemen van de opgegeven namen
19.15 uur einde bijeenkomst

Locatie:
Buiten in het Amfitheater in de Bosspeeltuin bij Theehuis Anafora, Uilenboslaan 1, 3451 GB Utrecht in het Maximapark

Je kunt je aanmelden via onze website: www.wereldlichtjesdagleidscherijn.nl
Hier vind je ook meer informatie en een impressie van vorige  bijeenkomsten.

Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn|Utrecht is een samenwerkingsverband tussen:
Caroline de Bruijn, Amenti Uitvaartverzorging
Ilja Geensen, Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies
Anna Wessel, Groei, orthopedagogische praktijk en training