Metslawier

Metslawier

“Geen kind is zo aanwezig, als het kind dat wordt gemist”.

Manu Keirse

Dit jaar wordt Wereldlichtjesdag voor het eerst gehouden in het sfeervolle kerkje van Metslawier, met dank aan de Stichting Doarpstsjerke Metslawier, aanvang 18.30 uur.

Samen herdenken in liefdevolle herinnering

Iedereen die het verlies van een kind, jong of oud in zijn hart meedraagt is van harte uitgenodigd in de Doarpstsjerke van Metslawier. Het is niet van belang hoe oud het kind was of hoe lang het is geleden. Ook familieleden en andere mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom in de Doarpstsjerke. Wij steken kaarsjes aan, noemen hun namen, er is ruimte voor een gedicht, stilte en muziek. Ook wordt het speciaal voor deze dag geschreven lied ”Precious Child” ten gehore gebracht.

Wil je dat de naam van je kind wordt genoemd, dan kun je dat op dat moment aan ons doorgeven. Als je graag een gedicht wilt voorlezen of andere persoonlijke bijdrage wilt leveren aan deze avond dan kan dat natuurlijk. Stuur dan een email naar wereldlichtje @ hotmail.com

Na afloop is er koffie, thee of limonade en een informeel samenzijn in het kerkje om gedachten en gevoelens te delen. De wereld wordt zo even wat lichter voor mensen die een kind hebben verloren en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. Mocht je de herdenking niet kunnen of willen bijwonen, dan kun je ook thuis om 19.00 uur een kaars branden.

Zondag 8 december 2019 Doarpstsjerke van Metslawier.
Aanvang 18.30 uur