Zoetermeer

Zoetermeer

Op zondag 10 december 2017 organiseren we een Wereldlichtjesdag-bijeenkomst in Zoetermeer. Weeouders, overige familieleden, vrienden en anderen die zich betrokken voelen, worden uitgenodigd de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst heeft een open karakter en is niet gebonden aan een bepaalde religie of levensovertuiging: iedereen is welkom. De herdenking zal plaatsvinden bij Crematorium Meerbloemhof van Monuta, waar we weeouders, naasten en betrokkenen tussen 18.30 en 18.45 uur zullen ontvangen. De herdenking zal bestaan uit een lichttocht over de begraafplaats en woord en muziek in de aula van de Meerbloemhof. De namen van de overleden kinderen die herdacht worden, zullen genoemd worden. De muziek zal worden verzorgd door professionele muzikanten die zich vanuit het hart verbonden hebben aan onze herdenking.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en ‘na te praten’.